Lobo Projects

Eye and Ear for Detail

Missie

Bedrijfsmatige winst of economisch belang zit hem bij "Lobo Projects" niet alleen in geld. Onze intrinsieke motivatie is het welzijn van mens en machine. Onze missie is het creëren van een perfecte theater technisch omgeving, waar de artiesten in uw theater op het toneel kunnen schitteren!

De toenemende complexiteit van projecten en de verschillende belangen vraagt om een deskundige en integrale aanpak. Met "Lobo Projects" heeft u een betrokken en betrouwbare partner voor verschillende vraagstukken op het gebied van:

- Consultancy theater technische besturingssystemen;

- Ontwerp en ontwikkeling van theater technische besturingssystemen;

- Projectbegeleiding en bestekomschrijving;

- Toneelmeester theater techniek:

- Bediening theater technische systemen;

English:

Mission Statement

For Lobo Projects corporate profit or economic interest are not only expressed in money. Our intrinsic motivation is the welfare of Man & Machine. Our mission is to create a perfect Technical enironment where artists can shine on stage.

The increasing complexity of projects and the different interests requires an expert and comprehensive approach. In Lobo Projects you have a  committed and reliable partner for various issues in the area of:

- Consultancy theatre technical operating systems;

- Design and development of theatre technical operating systems;

- Project management and specification;

- Technical Stage Manager;

- Fly Operation Manager Stage Control Systems;