Lobo Projects

Eye and Ear for Detail

Innovatie en Visie door ervaring

Project Coördinatie, Design & Development van uw Stage Control System.

Lobo Projects is een betrokken partner die waarde creëert voor haar opdrachtgevers. Als Operator en projectleider met(30 jaar) specifieke kennis, kunde en ervaring. Heeft Lobo Projects een Second to None operationele kijk op gebruikerseisen en het adviseren, ontwerpen & ontwikkelen van uw besturingssoftware voor toneel technische installaties.

Ons doel is samen met u een besturingssysteem ontwerpen dat niet alleen past bij uw visie, maar bovendien betrouwbaar en toekomstbestendig is.  Het puur vanuit de gebruikerskant bekijken, leidt in detail naar  verbeteringen op het gebied van de gebruikersvriendelijkheid, operationele-functionaliteit, uitgebreide innovatieve gebruiksmogelijkheden en scherm visualisatie. Dit zorgt weer voor een versterking van de betrouwbaarheid & veiligheid binnen uw standaardsysteem.

Ook voor specifieke aanbestedingsopdrachten, waarbij de keuze voor het juiste besturingssysteem vaak slechts een onderdeel is van de totale projectaanvraag, maar waarbij de impact enorm kan zijn. Lobo Projects kan er dan voor zorgen, dat achteraf bijsturen en de daarbij komende technische uitdagingen en kosten, vermeden kunnen worden. Maatwerk vormt dan ook hier de basis voor een waardevol advies.

English:

Innovation and vision through experience

Project Coordination, Design & Development of your Stage Control System

Lobo Projects is a committed partner that creates value for its clients. As Fly Operation and Project Manager (30 years) with specific knowledge, skills and experience, Lobo Projects has a "Second to None" operational knowledge on the user-requirements and provides advise on designing & development of your one of a kind stage control system.

Our goal is to work with you to design a system that fits not only your vision but is also a reliable and future-proof. The pure view from the user side, leading into detail  innovative improvements in user-friendliness, extensive operational functionalities and capabilities, comprehensive and innovative user screen visualization. This ensures again to strengthen the reliability and security within your standard software default.

For specific procurement contracts, the choice for the appropriate operating system is often only a part of the overall project application, but where the impact can be huge. Lobo Projects can then ensure that the post-adjustments as added technical challenges and costs then can be avoided. Customization is also here the basis for valuable advice.