Lobo Projects

Eye and Ear for Detail

"Lobo Interieur Design" is handgemaakte meubelen van Reclaimed Wood.

Reclaimed Wood is verwerkt hout ontvangen van zijn oorspronkelijke toepassing, ten behoeve van later gebruik ...!

Een eigen ontworpen meubelstuk verteld een verhaal. En uiteindelijk vooral een verhaal over U. Een prachtig ontworpen tafel of verrassend detail wat u graag wilt toevoegen aan uw interieur weerspiegelt uw lifestyle.

Een ontworpen Reclaimed Wood meubelstuk moet passen in de ruimte, de locatie en het gebruikersdoel. Een goed ontworpen interieur voelt warm aan en identificeert u. Samen met u zorgen wij van "Lobo Interieur Design" dat dit voor u vertaald wordt naar een harmonieuze leefomgeving.

Een interieurontwerp begint dan ook met het observeren, communiceren en filteren van wat uw wensen zijn ....... en dat kan bij "Lobo Interieur Design"

Wat zijn uw wensen? Wat vindt u mooi? Wat inspireert u?

Maak vrijblijvend een afspraak met "Lobo Interieur Design". En uw droom interieur wordt werkelijkheid!

English:

"Lobo Interior Design" is handcrafted furniture from Reclaimed Wood.

Reclaimed Wood is processed timber received of its original application, for the purpose of later usage ...!

A self-designed furniture tells a story. And finally above all a story about you. A beautifully designed table or surprising detail, what you would like to add to your interior, reflects your lifestyle.

A Reclaimed Wood furniture designed to fit into the space, location and user target. A well-designed interior feels warm and identifies you. Together with you, we of "Lobo Interior Design" make sure that this will be translated for you into a harmonious living environment.

An interior design begins with observing, communicating and restrict what your needs are ....... and that is to "Lobo Interior Design"

What are your wishes? What do you like? What inspires you?

Make an appointment with "Lobo Interior Design". And your interior dream comes true!