Lobo Projects

Eye and Ear for Detail

Toekomstbestendig advies!

Lobo Projects zorgt samen met u voor een grondige analyse op basis van de door u gewenste functionaliteitseisen. Hier worden direct alle mogelijke uitvoerende technische en artistieke doelen in meegenomen. En waarbij de eindgebruikerseisen binnen Lobo Projects altijd centraal staan. Binnen Lobo Projects, is de kern van uw theater en het project, altijd het welzijn van mens en machine. En bij het advies, de begeleiding en nemen van de juiste keuzes, is hier in Lobo Projects een betrouwbare partner.

Lobo Projects opereert onafhankelijk binnen onze branche. Hierdoor kunnen wij u "Second to None" ondersteunen o.m. bij het definiëren van het Programma van Eisen, het Plan van Aanpak en het maken/nemen van de juiste keuzes. Zo voorkomen wij dat u een "one solution fits all" oplossing kiest. Die tal van functionaliteiten biedt, maar die niet passen bij uw theater. Waardoor deels overbodig en wellicht ook met allerlei financiële gevolgen.

English:

Lobo Projects provides you with a thorough analysis based on the desired functionality requirements. In this phase we immediately take in consideration and formulated all the technical and artistic goals. And wherein Lobo Projects the end-user requirements are always take center stage. Because within Lobo Projects, is the core of your theater and the project, always the welfare of man and machine. Upon the advice, guidance and make the right choices, Lobo Projects is a reliable partner.

Lobo Projects operates independently within our industry. This enables us to "Second to None" support i.a. in defining the program of requirements, the Plan of Action and creating / making the right choices. So we avoid dialing a "one solution fits all" solution. Who offers maybe a numerous functionalities, but will not fit your theater. Which partly superfluous and probably with all kinds of financial implications.

No one else can and should determine your future!